Teljes körű számviteli szolgáltatás

Könyvvezetés

A mindenkori számviteli szabályok pontos betartása mellett a vállalkozás könyvelésének vezetése, amely magában foglalja a bizonylatok rögzítését és a nyilvántartások naprakész vezetését.

Adóbevallások elkészítése

A vállalkozások életében rendszeresen teljesítendő adóbevallások (pl. ÁFA, járulékbevallások, cégautóadó-bevallások) mellett az év végén és egyéb esetekben benyújtandó bevallások elkészítése (pl. társasági adó, kisvállalati adó, iparűzési adó, KATA, átalányadó) és beküldése a könyvelő ügyfélkapuján, illetve az iroda cégkapuján keresztül.

Személyre szabott információszolgáltatás

Igényei szerint kimutatásokat és elemzéseket készítünk a vállalkozás aktuális vagyoni és jövedelmi helyzetéről, többek között a bevételek és költségek alakulásáról, tartozásainak és kintlévőségeinek összegéről.

Adóhatósági képviselet és ügyintézés

Egy esetleges adóhatósági ellenőrzés során képviseljük vállalkozását a NAV előtt, a cég életében történő változások és egyéb jogszabályokon alapuló bejelentési kötelezettségeit teljesítjük.

Tanácsadás a vállalkozás indítása előtt

Segítünk a megfelelő vállalkozási forma és adónem kiválasztásában, érthetően elmagyarázzuk a vállalkozás alapításának lépéseit, tájékoztatjuk partnereinket a szabályokról, lehetőségekről és határidőkről.

Éves zárlat és beszámolókészítés

A jogszabályok által kötelezően előírt zárlati teendők elvégzése és a számviteli beszámoló összeállítása, közzététele az üzleti évre vonatkozóan. Speciális esetekben időszakos zárások elkészítése igény szerint, rövid határidőn belül (pl. adónemek közötti áttérés, osztalékelőleg fizetése esetén).

Tájékoztatás a fizetési kötelezettségekről

Az adók és járulékok befizetéséről a határidőt megelőző 5 napon belül értesítést küldünk, amely tartalmazza a fizetendő adók összegének érthető levezetését az utalás pontos részleteit, adónemenként bontásban. Az átalányadó járulékait negyedév helyett havonta kalkuláljuk, így könnyebb tervezni a költségekkel.

Adótervezés és tanácsadás

A jogszabályok adta lehetőségeket kihasználva segítünk optimalizálni vállalkozása adóterheit, személyes konzultációk keretében tájékoztatjuk a lehetőségekről.

Tájékoztatás a jogszabályi változásokról

Tájékoztatásunknak köszönhetően partnereink időben értesülnek minden, vállalkozásukat érintő jogszabályi változásról és az ezekben rejlő lehetőségekről, ez által időben meg tudják hozni a szükséges döntéseket.

Cégkapu-kezelés

Ügykezelői jogosultsággal kezeljük vállalkozásának cégkapuját, figyeljük a beérkező üzeneteket, amelyeket továbbítunk partnerünk felé.

Bérszámfejtés, munkaügyi és TB-ügyintézés

Teljes körű bérszámfejtés

Alkalmazottak, ügyvezetők, személyesen közreműködő tagok, alkalmi munkavállalók és megbízásos jogviszonyban közreműködők bérének kalkulációja és számfejtése a mindenkor hatályos jogszabályok alapján.

TB-ügyintézés

A társadalombiztosítási ellátások összegének kiszámítása és azok megigénylése, pl. táppénz, CSED, GYED és GYES.

Tájékoztatás a fizetési kötelezettségekről

Rendszeres, határidő előtt történő tájékoztatás a fizetendő nettó munkabérekről, cafeteria-elemekről, az esetleges levonásokról, a béreket és egyéb céges költségeket terhelő adókról és járulékokról.

Tájékoztatás a jogszabályi változásokról

Tájékoztatásunknak köszönhetően partnereink időben értesülnek minden, vállalkozásukat érintő munkaügyi jogszabályi változásról és a bennük rejlő lehetőségekről, ez által időben meg tudják hozni a szükséges döntéseket.

Jelentési kötelezettségek teljesítése

A vállalkozás életében közreműködő tagok és alkalmazottak munkaügyi bejelentéseinek, kijelentéseinek és változásbejelentéseinek benyújtása az adóhatóság részére.

Járulékbevallások elkészítése

A havi rendszerességű járulékbevallások elkészítése és adóhatóság részére történő benyújtása a bérszámfejtés adatai alapján.

Tanácsadás és információnyújtás

Partnereink tájékoztatása a számukra fontos munkaügyi adatokról, pl. igénybe vehető SZJA kedvezmények, szociális hozzájárulási adó kedvezmények, alkalmazottak szabadnapjainak száma, munkabérek és létszám tervezése.

Igazolások és nyilatkozatok elkészítése

Elkészítjük a kötelező munkáltatói igazolásokat és az év végi adóigazolásokat, a személyi jövedelemadó kedvezmények igénybe vételéhez szükséges nyilatkozatmintákat.

SZJA bevallások elkészítése

Magánszemélyek éves rendszerességű személyi jövedelemadó bevallásának elkészítése, NAV által készített tervezetek felülvizsgálata, segítségnyújtás és tanácsadás.

Scroll to top